Живопис след фотографията в България през 1970-те и 80-те години на 20-ти в.