ИСИ-София, изложба „Self-Splaining (Триумф на емпатията)“, Манифеста 14, Прищина, Косово