Кръгла маса „ГРАНИЦИ НА ПРАВАТА ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА“ 

Културният център на СУ и БОЛД (Българскa общност за либерална демокрация) ви канят на кръгла маса на тема „Границите на правата по време на война“, част от поредицата семинари, посветени на бъдещето на либералната демокрация.

Участие в кръглата маса ще вземат Антоний Тодоров, Красимир Кънев, Калин Янакиев, Александър Кашъмов, Димитрина Петрова и Александър Кьосев.

Войната отключи най-опасния дискурс – този за Врага. Тя превърна приятели, бивши съмишленици, бизнес партньори, просто съседи, а по подразбиране опоненти, съперници, претенденти, провокатори, геополитически противници и агресори – във Врагове. Като идеална фигура „Врагът“ е негативният предел, пълната противоположност по отношение на „Нас“, идеалната общност. Със самата си възможност дискурсът на Врага унищожава основополагащи ценности на либералната демокрация, която се базира на презумпцията за неунищожим остатък, който остава общ за всички хора при всички техни културни, религиозни и социални различия, дори враждебности.

Ако искаме да запазим ценностния си избор, според който сме решили да мислим всички хора като свободни и равни по своето достойнство и своите права, къде трябва да минава днес границата на нашата толерантност? Какво значи днес за нас да признаваме достойнството и равните права на Путин и неговите подгласници в публичното пространство? И дали предизвикателството пред либералната идея и правата на човека днес идва от делегитимирането на универсализма или от една коренно различна заплаха за индивидуалната свобода, породена от факта, че живеем в ерата на надзорния капитализъм, в който основната стока е нашето внимание, и от това, че редом с класическата война сега живеем в хибридна война?


Либералната демокрация: Исторически превъплъщения и перспективи за бъдещето

Има ли бъдеще либералната демокрация Семинар