Битие и присъствие Представяне на сборника в памет на доц. Стоян Асенов

С участието на проф. Александър Кьосев и доц. Петър Горанов и съставителите Пламен Макариев, Веселин Дафов

„БИТИЕ и ПРИСЪСТВИЕ“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2022) трябваше да излезе в чест на 60-годишния юбилей на нашия колега Стоян Асенов – или Джони, както го наричахме. Но, уви, книгата ще остане като свидетелство за любовта и уважението към него на приятели и съмишленици, на студенти и учители, на литератори и духовници. Ролята на доц. д-р Стоян Асенов във философския живот у нас е неоценима, затова и популярността, на която се радваше, остава така жива и автентична.

Читателят ще намери в сборника разнолики текстове и като жанр, и като стил. Тук присъстват: есета, стихове, логическо изследване, казуси, рефлексии върху литературни произведения, студии върху средновековната философия. Началните статии, обединени в раздела „Гранични ситуации“, кореспондират с особения интерес на Стоян към пределните състояния – критични мигове на изпитание или наглед всекидневни прекрачвания на мисленето отвъд наличното битие. Други, включени във втория раздел „Присъствия“, са посветени на историко-философски теми. Много от последните са били в центъра на дискусиите, в които Джони с такова удоволствие и вещина участваше. В третия раздел са поместени статиите, отнасящи се до онтологически проблеми. В съответствие с твърде нетрадиционния начин, по който те третират тази материя, разделът е озаглавен „Предизвикателства“.

Книгата има какво да каже на всеки, който е готов за общуване с интересни автори, идеи, хипотези.