TALKS: Документални видеонаративи със съвременни български артисти

В началото на 2013 година в Софийския университет ще бъдат представени видео-наративи с участието на съвременните български артисти: Боряна Росса, Вальо Ченков, Дан Тенев, HR-Stamenov. В рамките на две вечери – на 16 януари (сряда) и 6 февруари (сряда) от 18:30 часа – ще бъдат прожектирани по две видео-документирани интервюта, последвани от неформален разговор.

Съвременните форми на визуални изкуства рефлектират върху контекста на окръжаващия ни свят и в много случаи не разчитат на пазарна реализация. Те са насочени към създаване на нови комуникационни стратегии за обмен на информация с публиката и в много случаи предизвикават бурни обществени реакции, поставяйки във фокуса на вниманието разнообразни политически, социални или екологични проблеми. Много от художниците, особено в настоящия момент на световна икономическа криза, трудно оцеляват, без да направят компромис с идеите си, за да бъдат пазарно оборотни. Проектът TALKS предоставя възможност на активно изявяващи се по света художници свободно да разсъждават върху работата си на съвременни концептуални артисти. Проектът започна с интервюиране на български съвременни художници, с цел – производството на видео-наративи, които представят в най-чист вид концепциите на авторите и стратегиите им за съхраняване на индивидуалния артистичен почерк, в условията на един все по-комерсиализиращ се свят.

Art Project Depot