Лицата на науката Д-р Диана Чолакова и екип: Тайният живот на капките

Знаете ли, че капките биха могли да бъдат триъгълни, шестоъгълни и дори с дупка по средата? Това откритие на д-р Диана Чолакова и екип от Факултета по химия и фармация в СУ предизвика сериозен отзвук след публикациите им в редица престижни научни журнали, а хипотезите от продължаващото им изследване ще бъдат тествани на Международната космическа станция.

Какво всъщност означава това и защо е важно? Това ще ни разкажат д-р Диана Чолакова и колегите й д-р Соня Цибранска, д-р Жулиета Вълкова и Десислава Глушкова в следващата лекция от поредицата “Лицата на науката”, озаглавена “Тайният живот на капките”.

“Лицата на науката” е серия от публични видеолекции, в които видни учени от Софийския университет представят работата си за широка аудитория. Вижте всички лекции от поредицата и ни очаквайте всяка събота от 16.30 ч.!

***

За лекторите: Д-р Диана Чолакова е постдокторант в Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство и хоноруван преподавател във ФХФ. Занимава се с тази тема от трети курс на бакалавърската си степен, като работата й последователно е отличавана с редица награди и финансиране за научни изследвания. Съавтор е на 17 научни публикации в списания с импакт фактор. Темата представя заедно със своите колеги в катедрата – постдокторантите д-р Жулиета Вълкова и д-р Соня Цибранска, както и Десислава Глушкова, която е магистър.

Изследването по проект RotaActive на тема “Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици”, е финансирано от Фонд научни изследвания по програма ВИХРЕН (Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука): https://www.lcpe.uni-sofia.bg

Ако искате да се занимавате със сходни научни въпроси, Факултетът по химия и фармация предлага следните специалности: бакалавър “Инженерна химия и съвременни материали” и магистърските програми “Дисперсни системи в химичните технологии” и “Козметика и битова химия”.

Back to top