Лицата на науката Проф. Лаура Димитрова: Българското „текстилно“ изкуство в постмодерната ситуация

В осмата лекция от поредицата „Лицата на науката“ проф. Лаура Димитрова от катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата в СУ представя българския художествен текстил, който заема достойно място на световната арт сцена още от 60-те години на ХХ век. Лекцията поставя акцент върху постмодерните тенденции в творчеството на съвременни български художници, работещи в областта на текстилното изкуство.

„Лицата на науката“ е серия от публични видеолекции, в които видни учени от Софийския университет представят работата си за широка аудитория. През пролетния семестър те ще излизат всяка втора събота от 16.30 ч. в каналите на Културния център тук, във Фейсбук и YouTube. Вижте всички лекции от поредицата и ни последвайте за следващите!

За лектора:

Лаура Димитрова е доктор на науките, професор в катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавател по дисциплините „Декоративни изкуства и комбинаторика“, „Теория на художествения образ“, „Стилизация и орнамент“.

Професионалните ѝ интереси са в областта на съвременното изкуство, като се изявява едновременно и като художник, и като изследовател. Има множество участия в индивидуални и групови изложби, в арт симпозиуми и в различни проекти в страната и в чужбина. Автор е на две монографии „Постмодерният орнамент“ и „Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство“, както и на статии и студии, публикувани в специализирани научни издания. Присъдени са ѝ множество национални и международни награди в областта на визуалните изкуства.

Back to top