Затишие след „Бурята“

1.

Премиерата на „Бурята“ от Шекспир, поставена от авангардния титан Боб Уилсън, току-що е започнала. Двама от известните български културтрегери дремят пред мен. Вероятно, мисля си, задрямването е ефект от продължителното звучене на „Невинен си насън“ на Том Уейтс, използвано за епиграф на Уилсъновата „Буря“. Или пък е заради три пъти повторения пролог, в който целият актьорски състав, облечен в неоелизабетински стил, излиза на сцената в нещо като експеримент по театрални скорости. А може би вечно търсещият напреженията в театъра Уилсън това желае – една спяща публика, с която да се открие радикална форма на преживяване на собствения му експеримент с един от най-експерименталните текстове на Шекспир. В главата ми се размиват образи – Том Уейтс като Просперо, Уилям Бъроуз като Калибан, Миранда в костюма от месо на Лейди Гага…

Бродуейският надпис се вдига, лекото похъркване пред мен.

2.

След края на „Бурята“ на Робърт Уилсън остава онова лепкаво усещане, че току-що гледаното представление е можело да бъде много повече. В хладния въздух пред театъра се ядосвам на умората на големия авангардист, работил в продължение на половин век върху възможностите на театралния език, но сега предпочел да дари българската публика единствено с нафталиновата граматика на собствения си авангарден език. Още по-потискащо е и осъзнаването, че езикът и стилът на Уилсън не просто са налице в „Бурята“, но на места работят и добре. От споменатия пролог, с който Уилсън отпраща мисленето към модалните възможности на театралното времепространство, през интертекстуалните вмъквания на Уейтс, Рийд и Глас, чак до играта със светлината и сенките. На тази игра трябва и да се наблегне, тъй като тя е точката, от която Уилсъновата „Буря“ все пак се отваря към въпроси, към това някой да пожелае да мисли върху представлението.

Гледащите попадат сред една съвършена мъглявина, в която просветва слънце/око/анус. Това просветване из сивотата маркира граничното състояние на едно „там някъде“, в което сън и реалност, битие и небитие, разум и лудост се вливат едни в други. По този начин Уилсън дава ключ към радикалния залог на „Бурята“, в който Шекспир се явява като една от много подранилите в разклащането на метафизичните устои фигура. Този въпрос за мъглявината, правещ Шекспир същински модерен, именно е:

Не сме ли свидетели на едно безкрайно про-/из-падане от сън в сън, от лудост в лудост, в което не може да се каже кой кого/какво сънува1, защото материалът на съня/раната нас прави ни и сънят/раната отвред обгръща тоз малък наш живот. И сън отвред обгръща тоз малък наш живот. Сън отвред обгръща тоз малък наш живот.2

Но не само фонът артикулира това напрежение, разкриващо Шекспир като един от бащите на модерното. Работата на Веселин Мезеклиев като Просперо в пиесата също улавя това пулсиращо звено. Мезеклиев, режисиран от Уилсън, успява изключително умело да улови напрежението между ставането-Голям-Друг, невидима сила, контролираща останалите, и непрекъснатото си децентриране, разомагьосване. Това се вижда както през вече маркираните тропи на играта със сенките, с които Уилсън борави от десетилетия, така и от добре регламентираните смени на тоналността в гласа на Мезеклиев, оставящи фини пукнатини, из които публиката да се лута и пита за границата омагьосващ – омагьосан, ключова за вникването в персонажа. Освен това високото ниво на играта на Мезеклиев свидетелства, че възможността за активна комуникация между режисьор, актьор, текст, сцена е била там, но е била оскъдно използвана.

За сметка на това публиката се сблъсква с един изключително плакатен Калибан, разчитащ на неособено провокативна телесност, шаблонни реплики, целящи подсмихване заради гротесковата си вулгарност, и една принципна бутафорност, която в случая вместо да подхранва другостта на „Бурята“, издиша в по-скоро кичозно изпълнение. Проблемът е, че Калибан е от същностно значение, за да може безпокойството около и във фигурата на Просперо да се прояви. Калибан функционира като своеобразно То, което трябва да разкрие тираничността на Просперо, опиянението от властта, компенсацията за изгубеното благородство и в крайна сметка собствената му вписаност в лудостта на острова. Ето защо, ако Калибан не може да артикулира едновременно репресията си, но и това, че е в самата вътрешност на Просперовата възвишеност, то тогава и двамата персонажи губят от необходимата си плътност. Това се случва и в Уилсъновата „Буря“, въпреки големите и доста сполучливи усилия на Мезеклиев като миланския княз.

3. 

Проблемът с „Бурята“ обаче не е нито в това, че Уилсън представя христоматийната си техника без особено желание и без усилие да променя или рефлектира върху нея, нито в работата с актьорите. Струва ми се, че причината „Бурята“ на Уилсън отчетливо да кънти на кухо е в стратегията на работа със значението на фигурата Шекспир. Уилсън отказва да се конфронтира с Барда. Да се конфронтираш с Шекспир означава да си открит към позицията му на един от бащите на модерността, т.е. да си готов да влезеш в играта на властта, която бащите изискват. С други думи, необходимо е утвърждаването на Барда като самата сцена на модерния театър. Само чрез това утвърждаване поставянето на Шекспир може да учудва и да провокира. Чрез него поставящият текста е способен едновременно да експериментира с нереализираните потенциали у Шекспир, да показва всевремието и дълбочината на текста и заедно с това да артикулира собствената си рефлексия върху значението на конфронтацията с фигура, иманентна на западната култура, изискваща повече от решените да влязат в играта ѝ.

„Бурята“ на Уилсън стига само до първоначалното осъзнаване на този залог. Нейната основна провокация е към опитите за „ъпдейтването“ на Шекспир3, към един типичен постмодерен деконструктивистки жест, наречен от Уилсън смехотворен с цялата пейоративна тежест на авангардния му глас. Критиката на Уилсън е разбираема, тъй като деконструктивисткият жест днес е сериозно банализиран точно от честите опити за безкритично „обновяване“ на какво ли не. Тази ситуация, разбира се, не остава неназована. Постмодерната идея днес като цяло е силно съмнителна заради акцента си върху произвола и непрекъснатия опит по разклащане на властовите позиции, опит, който от един момент нататък става самоцелен, параноичен и квазиинтелектуален. Ето защо твърдото заставане на Уилсън против ъпдейта на Шекспир ми се струва смело и сериозно критическо решение. От тази позиция и творческата посока на режисьора може да бъде ясно изказана и разбрана. Пълният с потенциали (времена) Шекспир е възможен само в силно регламентираната театрална сцена, където не просто да се прояви културната му иманентност, но и да се покаже необходимостта от специфичната театрална бутафория, която, радикализирана по христоматийния метод на Уилсън, е способна да приближи зрителя много повече до реалността на Шекспировото значение, отколкото едно пресилено, смехотворно „ъпдейтване“. Чудесна теза, останала само отговор на въпрос в интервю. Причината това да е така е отсъствието на сериозна критическа работа с текста Шекспир.

Така зрителят е изправен пред един опит да се утвърди радикалната театрална иманентност на Шекспир, който обаче избягва реалния сблъсък с текста и фигурата на Барда. Постановката на Уилсън бързо се скрива зад маниерни повторения на ключови пасажи, които, стремящи се да оголят значението на текста, по-скоро действат обратно, именно като деконструктивистки жестове, снемащи значението и силите на Шекспировата реч.

Оттук зданието на представлението се пропуква – прецизната сценография, усилената бутафория, играта със светлините, музиката, напрежението на радикалния формализъм – всичко това спира да функционира като смело творческо решение към фигурата Шекспир и става просто сбор от познати авторски маниери, дразнещи слуха, зрението, носа. В „Бурята“ на Уилсън отсъства разработената им другост, отсъства самият Шекспиров текст, елементарно редуциран от авангардния титан до реплики-мантри, оставящи единствено леко епидермално парене по зрителите.

Шекспир не е бил съвсем наясно какво е написал. Пълен е бил с толкова много идеи и е толкова комплексен. Може да бъде поставен и в Ренесанса, и в съвременни одежди. Той се изплъзва от датиране.

Още една нелоша мисъл по отношение на залога Шекспир. Къде обаче е куражът на „Бурята“, изискващ се, така щото мисълта да стане действие?

4.

И тъй, невинен си насън, в своя сън, невинен си насън, в своя сън.

Още докато си тананикам Уейтс, „Бурята“ свършва. А двамата спящи културтрегери със сигурност не успяват да се наспят.

 

Яким Петров е завършил културология в Софийския университет. Занимава се с критика, преподаване и реклама. 

 


1 Важно е да се отбележи етимологичният потенциал на английското dream, а именно значението отпращащо и към нараняването, щетата, заблудата.

2 В постановката се повтори три пъти тази реплика на Просперо от IV действие, I сцена

3 Жестът на непроизносимото. Разговор с Робърт Уилсън,  Култура/ Брой 7 (2980), Септември. „Мисля, че Шекспир e представян като най-великия драматург, който сме имали. И той е толкова изпълнен с различни времена, че става безвременен. Затова ми се струва смехотворно, когато се опитват да „ъпдейтват“ Шекспир – да го поставят в супермаркета или на магистралата в Лос Анджелис, или на Луната, или където и да било. Той е пълен с времена, затова е толкова релевантен днес.“